Sekretariat Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Tel. + 48 22 52 92 611
sekretariat.MPM@mnisw.gov.pl

Zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną za pośrednictwem mediów społecznościowych:

Facebook
Twitter
Instagram

lub adresu mailowego kontakt@piotrmuller.pl

Zdjęcia dla mediów

Zdjęcia do pobrania przez media do swobodnego użytku (public domain).