Funkcje społeczne i zawodowe


Najważniejsze aktualne funkcje:

 • Wiceminister (Podsekretarz Stanu) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów
 • Członek Komitet Społecznego Rady Ministrów

Najważniejsze funkcje pełnione w przeszłości:

Obszar szkolnictwa wyższego (poziom ogólnopolski):

 • Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Członek zespołu legislacyjnego przygotowującego reformę nauki i szkolnictwa wyższego (www.konstytucjadlanauki.gov.pl)
 • Doradca w Gabinecie Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina (11.2015-04.2017)
 • Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (01.2013-12.2014);
 • Członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (01.2013-12.2014);
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • Członek Rady Fundacji na Rzecz Jakości Kształcenia (2014-2016)
 • Stały gość:
  Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
  Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich;
  Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich;
 • Członek Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich (2013-2015);
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (01.2013-04.2015);
 • Członek Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (2011-2012, 2013-2014).

Uniwersytet Warszawski:

 • Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (11.2010-11.2012);
 • Członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego (11.2012-11.2016);
 • Członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (11.2010-11.2014);
 • Członek Komisji Prawno-Statutowej Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (12.2010-12.2014);
 • Przewodniczący Komisji Prawnej Zarządu Samorządu Studentów UW;
 • Przewodniczący Komisji Promocji i Informacji Zarządu Samorządu Studentów UW oraz Rzecznik prasowy;
 • Członek Komisji Budżetu i Finansów Senatu UW;
 • Członek Rady Programowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW;
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów UW.

Inne:

 • Prezes Zarządu Fundacji Instytut Inicjatyw Publicznych (2015);
 • Współzałożyciel Stowarzyszenia Młodzi dla Polski;
 • Asystent Przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2008-2011);
 • Asystent Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2010-2012);