Szkolnictwo wyższe

Piotr MüllerOd 2008 r. zajmuję się tematyką związaną z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego. Posiadam szerokie doświadczenie z zakresu spraw prawnych dotyczących tego obszaru. Uczestniczyłem w pracach legislacyjnych związanych ze zmianą przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeń dotyczących szkolnictwa wyższego. Przygotowywałem opinie prawne dotyczące interpretacji spornych przepisów prawa oraz uczestniczyłem w postępowaniach sądowych w tym zakresie. Reprezentowałem studentów przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przez cztery lata zasiadałem w Komisji Prawno-Statutowej Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobyłem również szerokie doświadczenie w procedurach związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, jako członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz komisji dyscyplinarnej dla studentów na Uniwersytecie Warszawskim.

inauguracja2011Jako członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert PKA, członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego zdobyłem doświadczenie z zakresu oceny jakości kształcenia oraz budowania systemów zapewniania jakości kształcenia. Jako Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego aktywnie uczestniczyłem w pracach usprawniających funkcjonowanie uczelni w tym zakresie.

Przez ostatnie lata, dzięki wielokrotnemu udziałowi m.in. w posiedzeniach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), czy Europejskiej Unii Studentów (ESU), miałem możliwość zapoznać się z wieloma rozwiązaniami dotyczącymi przekształcania uczelni, zmiany sposobu zarządzania poszczególnymi jej częściami oraz przeprowadzania jej restrukturyzacji. kk-psrpCenne doświadczenie w tym zakresie zdobyłem również, jako członek Komisji Budżetu i Finansów Senatu UW.

Od stycznia 2013 do grudnia 2014 r. pełniłem funkcję Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – reprezentując przed organami państwowymi (Sejmem, Senatem, Radą Ministrów, Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami) 1,5 miliona studentów.

Piotr Müller, Jarosław GowinW listopadzie 2015 r. zostałem powołany na Doradcę Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członka jego Gabinetu Politycznego. Do moich dotychczasowych zadań należało m.in. nadzorowanie prac legislacyjnych w obszarze zmniejszenia biurokracji na uczelniach oraz reformy kredytów studenckich. W lutym 2017 zostałem powołany do zespołu legislacyjnego przygotowującego reformę nauki i szkolnictwa wyższego (www.konstytucjadlanauki.gov.pl). W kwietniu 2017 zakończyłem pełnienie funkcji członka Gabinetu Politycznego oraz zostałem powołany na funkcję Dyrektora Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie odpowiadałem m.in. za realizację zadań związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz kształtowanie wizerunku ministerstwa oraz prowadzenie polityki promocyjnej i informacyjnej, w tym medialnej, a także działań z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej ministerstwa. W dniu 15 stycznia 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki powołał mnie na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Ministerstwie odpowiadam obecnie za reformę nauki i szkolnictwa wyższego oraz koordynację zadań związanych z działem administracji rządowej szkolnictwo wyższe – w tym nadzór nad uczelniami.