Szkolnictwo wyższe

kk-1Od 2008 r. zajmuję się tematyką związaną z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego. Posiadam szerokie doświadczenie z zakresu spraw prawnych dotyczących tego obszaru. Uczestniczyłem w pracach legislacyjnych związanych ze zmianą przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeń dotyczących szkolnictwa wyższego. Przygotowywałem opinie prawne dotyczące interpretacji spornych przepisów prawa oraz uczestniczyłem w postępowaniach sądowych w tym zakresie. Reprezentowałem studentów przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przez cztery lata zasiadałem w Komisji Prawno-Statutowej Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobyłem również szerokie doświadczenie w procedurach związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, jako członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz komisji dyscyplinarnej dla studentów na Uniwersytecie Warszawskim.

inauguracja2011Jako członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert PKA, członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego zdobyłem doświadczenie z zakresu oceny jakości kształcenia oraz budowania systemów zapewniania jakości kształcenia. Jako Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego aktywnie uczestniczyłem w pracach usprawniających funkcjonowanie uczelni w tym zakresie.

Zarządzanie uczelniami wyższymi stanowi wielkie wyzwanie w sytuacji problemów finansowych szkolnictwa wyższego. Przez ostatnie lata, dzięki wielokrotnemu udziałowi m.in. w posiedzeniach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), czy Europejskiej Unii Studentów (ESU), miałem możliwość zapoznać się z wieloma rozwiązaniami dotyczącymi przekształcania uczelni, zmiany sposobu zarządzania poszczególnymi jej częściami oraz przeprowadzania jej restrukturyzacji. kk-psrpCenne doświadczenie w tym zakresie zdobyłem również, jako członek Komisji Budżetu i Finansów Senatu UW.

Od stycznia 2013 do grudnia 2014 r. pełniłem funkcję Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – reprezentując przed organami państwowymi (Sejmem, Senatem, Radą Ministrów, Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami) 1,5 miliona studentów.

W listopadzie 2015 r. zostałem powołany na Doradcę Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członka jego Gabinetu Politycznego. Do moich dotychczasowych zadań należało m.in. nadzorowanie prac legislacyjnych w obszarze zmniejszenia biurokracji na uczelniach oraz reformy kredytów studenckich. Odpowiadam również za kontakt z organami przedstawicielskimi szkolnictwa wyższego m.in. konferencjami rektorów, organizacjami studenckimi itd.

Wybrane artykuły w prasie: