Zakończyło się 80 posiedzenie Sejmu RP.

W porządku obrad znalazły się m.in.: nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, czyli rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko, nowelizacja ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe, nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.