O mnie

Piotr MüllerNazywam się Piotr Müller, urodziłem się i wychowałem w Słupsku. Z wykształcenia jestem prawnikiem – absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie jestem Dyrektorem Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odpowiada m.in. za realizację zadań związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz  kształtowanie wizerunku ministerstwa oraz prowadzenie polityki promocyjnej i informacyjnej, w tym medialnej, a także działań z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej ministerstwa.  Prowadzę również zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Działam społecznie na rzecz regionu Pomorza Środkowego – w szczególności Słupska i okolic. Jestem doktorantem na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie społeczne i zawodowe

Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie kierowania pracą dużych zespołów zadaniowych. W ostatnich latach powierzano mi zarządzanie organizacjami i firmami, których łączny budżet przekraczał kilkanaście milionów złotych rocznie,  prowadziłem również własną firmę zajmującą doradztwem prawnym oraz technicznym dla sektora informatycznego. Kierowałem również działaniami organizacji pozarządowych.

W latach 2013-2014 pełniłem funkcję Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – reprezentując przed organami państwowymi 1,5 miliona studentów. Od listopada 2010 do listopada 2012 r. stałem na czele Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości byłem m.in. członkiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, Komisji Prawno-Statutowej Senatu UW (więcej o mojej działalności w obszarze szkolnictwa wyższego). Pełniłem oraz pełnię obecnie także inne funkcje społeczne i zawodowe (zobacz wykaz najważniejszych funkcji)

Od listopada 2015  do kwietnia 2017 roku byłem doradcą Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Następnie zostałem powołany na stanowisko Dyrektora Biura Ministra.

Wykształcenie

Jestem absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyłem z wynikiem bardzo dobry broniąc pracę dyplomową w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Studia odbyłem w ramach prestiżowych indywidualnych studiów międzyobszarowych w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych realizując zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji, jak również m.in. w Instytucie Nauk Politycznych, Instytucie Stosunków Międzynarodowych, Instytucie Europeistyki, Kolegium Artes Liberales oraz w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Obecnie jestem doktorantem Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendia i wyróżnienia

Piotr Müller w Polsat NewsZa działalność naukową i społeczną miałem zaszczyt być wyróżniany stypendiami: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Słupska, programu Indeks Start2Star – Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi, Funduszu NSZZ „Solidarność” oraz tytułem laureata w konkursie „Myślę globalnie, działam regionalnie”. Mieszkańcy Słupska wyróżnili mnie również II miejscem w plebiscycie „Róża Roku” organizowanym przez Tygodnik Teraz Słupsk.

Rodzina
W mojej działalności społecznej i zawodowej wspiera mnie moja żona, którą poznałem podczas studiów. Rodzicom zawdzięczam wychowanie w wartościach patriotycznych. Mój tata był działaczem opozycji antykomunistycznej, więźniem politycznym w okresie PRL. Więcej o mojej rodzinie.