O mnie

Piotr Müller

Urodziłem się i wychowałem w Słupsku. Jestem prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 28 grudnia 2018 r. jestem posłem na Sejm RP.  Natomiast od stycznia 2018 r. wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego odpowiedzialnym za reformę nauki i szkolnictwa wyższego oraz koordynację zadań związanych ze szkolnictwem wyższym – w tym nadzór nad uczelniami. Jestem członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Działam społecznie na rzecz regionu Pomorza Środkowego – w szczególności Słupska i okolic.

Doświadczenie społeczne i zawodowe

Mam szerokie doświadczenie w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki, prawnych aspektów funkcjonowania sektora nowych technologii oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych. Wiedzę i umiejętności zdobywałem aktywnie działając w sektorze publicznym, organizacjach trzeciego sektora oraz w sektorze prywatnym. Dotychczas kierowałem pracą dużych i zróżnicowanych zespołów zadaniowych.

Premier Mateusz Morawiecki i Piotr Müller

Premier Mateusz Morawiecki i Piotr Müller

W latach 2013-2014 pełniłem funkcję Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – reprezentując przed organami państwowymi 1,5 miliona studentów. Wcześniej stałem na czele Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości byłem m.in. członkiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, Komisji Prawno-Statutowej Senatu UW (więcej o mojej działalności w obszarze szkolnictwa wyższego). Pełniłem oraz pełnię obecnie także inne funkcje społeczne i zawodowe (zobacz wykaz najważniejszych funkcji)Byłem również członkiem zarządu jednej z największych fundacji akademickich w Polsce – Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od listopada 2015 do kwietnia 2017 byłem doradcą Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina. W lutym 2017 zostałem powołany w skład zespołu legislacyjnego przygotowującego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od kwietnia 2017 r. byłem dyrektorem Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 15 stycznia 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki wręczył mi powołanie na funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W grudniu 2018 objąłem mandat posła na Sejm RP.

Wykształcenie

Jestem absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyłem z wynikiem bardzo dobry. Studia odbyłem w ramach prestiżowych indywidualnych studiów międzyobszarowych w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych realizując zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji, jak również m.in. w Instytucie Nauk Politycznych, Instytucie Stosunków Międzynarodowych, Instytucie Europeistyki, Kolegium Artes Liberales oraz w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych.

Stypendia i wyróżnienia

Byłem stypendystą: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Słupska, programu Indeks Start2Star – Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi, Funduszu NSZZ „Solidarność”. Mieszkańcy Słupska wyróżnili mnie również II miejscem w plebiscycie „Róża Roku” organizowanym przez Tygodnik Teraz Słupsk. Byłem laureatem Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka oraz finalistą Olimpiady Historycznej i Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Rodzina

Rodzicom zawdzięczam wychowanie w wartościach patriotycznych. Mój tata był działaczem opozycji antykomunistycznej, więźniem politycznym w okresie PRL. Więcej o mojej rodzinie.