O mnie

Piotr MüllerPiotr Müller, Jarosław GowinNazywam się Piotr Müller, urodziłem się i wychowałem w Słupsku. Z wykształcenia jestem prawnikiem – absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.  Obecnie jestem wiceministrem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa wyższego w randze Podsekretarza Stanu, gdzie odpowiadam za sprawy prawno-legislacyjne, sprawy studenckie oraz działania promocyjno-informacyjne Ministerstwa. Biorę bezpośredni udział w pracach nad kompleksową reformą nauki i szkolnictwa wyższego. Działam społecznie na rzecz regionu Pomorza Środkowego – w szczególności Słupska i okolic.

Doświadczenie społeczne i zawodowe

Posiadam doświadczenie w zakresie kierowania pracą dużych zespołów zadaniowych. W ostatnich latach powierzano mi zarządzanie firmami  i organizacjami pozarządowymi, których łączny budżet przekraczał kilkanaście milionów złotych rocznie.

Premier Mateusz Morawiecki i Piotr Müller

W latach 2013-2014 pełniłem funkcję Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – reprezentując przed organami państwowymi 1,5 miliona studentów. Od listopada 2010 do listopada 2012 r. stałem na czele Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości byłem m.in. członkiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, Komisji Prawno-Statutowej Senatu UW (więcej o mojej działalności w obszarze szkolnictwa wyższego). Pełniłem oraz pełnię obecnie także inne funkcje społeczne i zawodowe (zobacz wykaz najważniejszych funkcji)

Od listopada 2015 do kwietnia 2017 byłem doradcą Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina. W lutym 2017 zostałem powołany w skład zespołu legislacyjnego przygotowującego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od kwietnia 2017 r. byłem dyrektorem Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odpowiada m.in. za realizację zadań związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i kształtowanie wizerunku ministerstwa oraz prowadzenie polityki promocyjnej i informacyjnej, w tym medialnej, a także działań z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej ministerstwa. 15 stycznia 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki wręczył mi powołanie na funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Piotr MüllerWykształcenie

Jestem absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyłem z wynikiem bardzo dobry broniąc pracę dyplomową w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Studia odbyłem w ramach prestiżowych indywidualnych studiów międzyobszarowych w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych realizując zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji, jak również m.in. w Instytucie Nauk Politycznych, Instytucie Stosunków Międzynarodowych, Instytucie Europeistyki, Kolegium Artes Liberales oraz w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Obecnie jestem doktorantem Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendia i wyróżnienia

Byłem stypendystą: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Słupska, programu Indeks Start2Star – Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi, Funduszu NSZZ „Solidarność”. Mieszkańcy Słupska wyróżnili mnie również II miejscem w plebiscycie „Róża Roku” organizowanym przez Tygodnik Teraz Słupsk.

Rodzina
Rodzicom zawdzięczam wychowanie w wartościach patriotycznych. Mój tata był działaczem opozycji antykomunistycznej, więźniem politycznym w okresie PRL. Więcej o mojej rodzinie.